Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/myadnstr/public_html/freeteria/wizytowki/adwokat-lodz/index.php:26) in /home/myadnstr/public_html/freeteria/wizytowki/adwokat-lodz/index.php on line 34

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jarosław Szkudlarek

Rozwody, alimenty, sprawy karne i spadkowe profesjonalnie tel 604296388

www.sakostal.pl
Kraty pomostowe

Sprawy karne

W zakresie prawa karnego zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

- reprezentowanie jako obrońca we wszystkich rodzajach postępowań karnych i na wszystkich jego etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyśpieszone)
- sporządzanie odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, apelacji, etc.
- reprezentowaniu jako pełnomocnik pokrzywdzonych (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, składanie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
- reprezentowanie jako pełnomocnik przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
- reprezentowaniu powoda cywilnego w sprawach karnych, reprezentowaniu jako pełnomocnik osób nie będących stronami (np.: reprezentowanie osoby zatrzymanej, składanie zażaleń na sposób dokonania przeszukania, etc.)